• Стена плача онлайн ru.begthelord.com
 • сделать ремонт stroy-sila.com
 • Blog

  3D Studio Max - 13. Környezet elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  A külső környezet vagy terep elkészítése a földszinti padlók elkészítésénél megismert technikával lehetséges. Anyagváltáskor érdemes új síkot készíteni /Plane/ és amíg az adott anyag tart ezzel a síkkal dolgozni, mert a későbbi textúrázást nagyban megkönnyíti.

  A sík felületek mellett elkészítjük a medencéket melyeket negatív irányban fogunk kihúzni. Ehhez először annyiszor kapcsoljuk össze a síkok megfelelő életi amíg a medence sarkainál nem képződnek csomópontok. Ha ez elkészült a medence felületének /Polygon/ kijelölése után a /Detach/ paranccsal szét tudjuk választani két különböző elemre, egyrészt könnyebben tudunk dolgozni vele másrészt pedig anyagváltás miatt egyszerűbb ez a megoldás.

  A leválasztott medence síkra alkalmazzuk először az /Extrude/ parancsot és emeljük fel hogy kialakuljon a medence pereme. Majd a /Bevel/ parancsot alkalmazva a falrészleteknél megismert módon húzzuk össze a kontúrt. ( A minipanelen felugró első beállításnál a /Group Normál/ lehetőséget ezzel a felosztott felületeket is egybe fogja kezelni a program.)

  Majd ezt követően az /Extrude/ paranccsal adjunk mélységet a peremnek. Az oldallefolyót e két parancs /Bevel/,/Extrude/ ismétlésével tudjuk kialakítani.

  A vízfelületet a medence alsó síkjának lemásolásával ( /Polygon/ - SHIFT és felmozgatás) majd leválasztásával /Detach/ tudjuk elkészíteni. A két medence közül elegendő az egyiket elkészíteni lemásolva következő helyére beilleszthető.

  3D Studio Max - 12. Összetett nyílászárók elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  A modellen két olyan szakasz van ahol a viszonylag nagy üvegfelületben ajtók találhatók, az egyikben egy sima nyíló üvegezett a másikban egy tolóajtó. Először kezdjük az egy szint magas (270cm) tolóajtót tartalmazó szakasszal. A fix üvegezésű ablakokat a /Fixed/ ablaktípussal alakítjuk ki a megfelelő méretűre, kihagyva a helyet a később bekerülő tolóajtónak. A sarkpontok lezárásaként egy /Box/ -ból létrehozott oszlopot illesztünk be. A tolóajtót pedig egy már meglévő másolatával, és annak méreteinek módosításával készítjük el. A második szakaszban a két szint magas (300+270 cm) nyílászárót két darab egymás fölé helyezett fix ablakból készítjük el szintén úgy módosítva hogy a nyíló ajtó helyét kihagyjuk. Majd egy meglévő ajtót módosítva beillesztjük a helyére.

  3D Studio Max - 11. Falrészletek elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  Az eddig megismert /Edit Poly/ parancsain kívül most kettő újat fogok bemutatni ez pedig a lesarkítás /Chamfer/ és a összehúzás /Bevel/. Jelen esetben egy falszakaszra szeretnék függőleges osztásokat elhelyezni.

  Ehhez először fel kell osztani a falszakaszt a megfelelő helyeken, majd amely függőleges éleknél rést szeretnék kialakítani, a kijelölés után a /Chamfer/ parancs melletti kis ablakra kattintva a megjelenő minipanelen beállítható a széthúzás mértéke. (Ez a parancs használatos még az élek lekerekítésére mikor is a sarok éleket kijelölve a parancs kiadása után megadható hogy milyen finoman kerekítse le az adott sarkokat.)

  Ha elkészültek a széthúzott élek a jelöljük ki a köztes felületeket /Polygon/ Majd alkalmazzuk a /Bevel/ parancs meletti kis ablak ikont. A megjelenő minipanel az elő beállításnál /Group Normal/ válasszuk a /By Polygon/lehetőséget amely azt teszi lehetővé hogy a felületek egymástól függetlenül módosuljanak, a magassági értékét hagyjuk 0,00-án mert a saját síkjában szeretnénk módosítani a felületeket, viszont a széthúzás /Outline/ értékét módosítsuk a megfelelő értékre. Ekkor létrejön egy olyan kisebb területű felület mint az eredeti, amelyen már az /Extrude/ paranccsal létre tudjuk hozni a táblák közti rést.

  3D Studio Max - 10. Földszinti padló elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  Következzen a földszinti padlók elkészítése melyeket egyszerű síkokból fogunk megmodellezni. A /Create/ fül alatt a /Geomety/ ikon alatti legördülő menüből az egyszerű primitíveket /Standard Primitives/ csoportot, majd a sík felület /Plane/ típust.

  A követők bekapcsolásával egyszerűbb formákat gyorsan be lehet húzni viszont érdemes mindig a kialakítandó geometriának a legmegfelelőbb pontból kiindulni ami mondjuk lehet a követő nélküli elnagyolt felület berajzolása majd az /Edit Poly/ csomópontjainak /Vertex/ megfelelő helyre mozgatása.

  Különös tekintettel kell lenni a 0,00cm parapetű nyílászárók küszöb részletére itt a falszakasz alatti hézagot ki kell tölteni. Melyet két szemben elhelyezkedő él /Edge/ összekötésével /Connect/ majd a létrejött éleket a nyílászáró falsarkaihoz való illesztésével kezdünk. A nyílászáró szélességében elhelyezkedő élt /Edge/ jelöljük ki majd a nyomva tartott SHIFT billentyű mellett mozgassuk el a megfelelő irányba. A követő segítségével a megfelelő pontba is tudjuk illeszteni.

  Az összes többi felület hasonlóan készül ha valahol nincs szükségünk a felület egy szakaszára (pl.: fal alatti szakasz) akkor jelöljük ki a törlendő felületeket /Polygon/ és Del gombbal töröljük.

  3D Studio Max - 9. Falak magasságának beállítása /oktatóvideó/

  See video

  Az elkészült nyílászárók után a falmagasságok beállítása következik. Érdemes elsőként a legalacsonyabban lévő magasságról indulni mely jelen esetben az ablakok parapet magassága (150cm) Először aktiváljuk az /Edit Poly/ csomópontjait /Vertex/ majd jelöljük ki oldalnézetben az összes felső csomópontot ekkor a koordinátákkal megadható a magasság. ( Perspektívában - Z:150). Ha felső felületek kijelölését választjuk nem adható meg koordináta érték.

  Ezután viszont a felülnézeti felületek kijelölésére lesz szükség mivel a továbbiakban a kihúzás paranccsal fogjuk emelni a magasságot a következő elem magasságáig ( jelen esetben a nyílászárók felső síkjáig (270cm)) A felső sikok kijelölésének egyik legegyszerűbb módja ha kiválasztjuk a felületet /Polygon/ Majd kijelöljük az összes felületet. Oldalnézetben pedig az ALT gomb nyomva tartása mellett kijelöljük az összes felső sík alatti felületet ekkor ezek kivonásra kerülnek a kijelölésből és a fent maradó kijelölt felső sík a kihúzás paranccsal /Extrude/ felhúzható jelen esetben a födém alsó síkjáig.

  Ha a több féle magasságú nyílászáró van a modellen mindig először a legalacsonyabban lévő magasságig húzzuk ki majd továbbiakban addig ismételjük amíg minden magassági pontnál lesz egy csomópontunk. Ha elértük a nyílászárók legmagasabb pontját (270cm) húzzuk ki a födém vastagságot (30cm). Majd ebben a magasságban megjelent nyílászárók feletti szakaszokat az áthidalás /Bridge/ paranccsal kapcsoljuk össze.

  Az ablakoknál ahol ebben az esetben tömör felület jött létre a szemközt elhelyezkedő síkok összekapcsolásával /Bridge/ ki tudjuk "lyukasztani" az ablakok falszakaszát. Ha a külső falak elkészültek a belső falakat ugyanilyen technikával először az ajtók magasságáig (210cm) módosítjuk majd a födém alsó síkjáig kihúzzuk /Extrude/ a fent maradó (60cm) magasságban a nyílászárók közötti részt át tudjuk hidalni /Bridge/.

  3D Studio Max - 8. Nyílászárók duplikálása /oktatóvideó/

  See video

  A már elkészült különböző típusú nyílászárókat a SHIFT gomb nyomva tartása mellett elmozgatva tudjuk lemásolni. A pontos nyitásirányt tükrözéssel is be lehet állítani, ez a felső ikonsoron található /Mirror/ ikonnal lehetséges. A Felugró ablakban Megadható hogy melyik tengelyen történjen a tükrözés, illetve a másolat tulajdonságai milyenek legyenek. Ha ne készüljön másolat /No Clone/ ha készüljön akkor annak megfelelően /Copy/,/Instance/

  A különböző típusú nyílászárókat a kijelölés után a módosító fülre /Modify/ kattintva tudjuk beállítani ( ez minden geometria elemnél ugyanilyen módon lehetséges). Ha viszont egy módosítót hozzárendeltünk mint pl.: a tolóajtóknál akkor a módosítók listájában megjelenik az elő helyen az /Edit poly/ és alatta a tolóajtó /SlidingWindow/ ekkor a tolóajtóra kattintva változtathatók az értékek és a módosító is aktív marad vagyis a kitörölt üveglap nem jelenik meg újra. ( Az elemekhez hozzárendelt módosítok listájában csak indokolt esetben ajánlatos a visszalépés mivel van olyan esete mikor az alsóbb szinten lévő módosító változtatásit a felette lévő nem tudja követni és ekkor a geometria „szétesik”)

  Az eddig megismert parancsok segítségével most már az összes nyílászáró elhelyezhető. Ügyelve a kivágott nyílások lezárására.

  3D Studio Max - 7. Lépcső elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  A lépcső elkészítéséhez válasszuk ki a /Create/ fül alatt a /Geomety/ ikon alatti legördülő menüből az lépcsők /Stairs/ csoportot, majd az egykarú lépcső /Straight Stair/ típust.

  Először az alapbeállítások miatt ugyanúgy mint a nyílászáróknál érdemes egy elnagyolt lépcsőt készíteni. Első kattintáskor az alappont helyeződik le második kattintásnál a hosszúság, harmadik kattintásra a szélesség ,és negyedikre pedig a magasság adható meg. Ha elkészült a koordináták segítségével állítsuk be hogy pontosan derékszögben legyen. Ha járóvonal iránya nem megfelelő az ikonsor szögkövetés ikonját bekapcsolva könnyedén átfordítható.

  Adjuk meg a lépcső típusát /Type/ ez lehet nyitott /Open/ , zárt /Closed/ , illetve teljesen kitöltött /Box/ Mozgassuk megközelítőleg a helyére és álltsuk be a megfelelő magasságot /Overall/. Készítsük el a külső falon az illesztési pontot ahonnan majd a lépcső indul és mozgassuk a helyére. Állítsuk be a pontos szélességet /Width/ és hosszúságot /Lenght/. Majd zárjuk le a magassági értéket /Overall/ a mellette található rajzszög ikonnal ekkor a fellépések számát tudjuk megadni /Riser Ct/ de a zárás miatt a magasság nem fog változni.

  3D Studio Max - 6. Ablakok elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  Az ablakok elkészítéséhez válasszuk ki a /Create/ fül alatt a /Geomety/ ikon alatti legördülő menüből az ablakok /Windows/ csoportot, majd a /Pivoted/ típust.
  Szintén mint az ajtóknál először az alapbeállítások miatt nagyban készítsük el, és ezt a későbbiekben finomítsuk. Első kattintáskor a kezdőpont helyeződik le, Második kattintáskor a szélesség, majd a hosszúság és a magasság készül el.
  A pontos beállításhoz használjuk a megadható értékeket.
  Általános tulajdonságok /Parameters/:
  Magasság - /High/
  Szélesség - /Width/
  Mélység - /Depth/
  Tok/Keret - /Frame/:
  Vízszintes tok szélessége - /Horiz. Width/
  Függőleges tok szélessége - /Vert. Width/
  Tok vastagsága: - /Thickness/

  Üvegezés - /Glazing/:
  Vastagság - /Thickness/
  Ablak keret - /Rails/:
  Szélesség - /Width/
  Függőleges billentés - /Vertical rotation/
  Nyitás szöge - /Open/
  Ha az ablak elkészült mozgassuk a helyére és a láblécen található koordináták segítségével emeljük a megfelelő parapet magasságra (Pl.: Perspektívában – Z:90cm). Készítsük el a külső falon az illesztési pontokat majd a végleges méretek megadásával illesszük a helyére.

  3D Studio Max - 5. Tolóajtók elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  A tolóajtók hasonlóan készülnek mint az ajtók azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nem alkalmazunk keretet ( /Create frame/ pipa - ki) , illetve az egyik szárny ablaküvegét kitöröljük. Ezt pedig úgy tudjuk megvalósítani, hogy amikor elkészült es helyére illesztettük az ajtót hozzárendelünk egy /Edit Poly/ módosítót és a Választható lehetőségek közül (csomópontok, élek, stb.) az /Element/ vagyis teljes objektum kijelölést választjuk. Ezzel kattintva az üvegre kijelölhető a teljes üveg elem. Majd a DEL gombbal törölhető.

  3D Studio Max - 4. Ajtók elkészítése /oktatóvideó/

  See video

  Az ajtók elkészítéséhez válasszuk ki a /Create/ fül alatt a /Geomety/ ikon alatti legördülő menüből az ajtók /Doors/ csoportot, majd a /Pivot/ típust. Először az alapbeállítások miatt nagyban készítsük el, és ezt a későbbiekben finomítsuk. Első kattintáskor a kezdőpont helyeződik le, Második kattintáskor a szélesség, majd a hosszúság és a magasság készül el.

  A pontos beállításhoz használjuk a megadható értékeket.

  Általános tulajdonságok /Parameters/:
  Dupla ajtó - /Double Doors/
  Ajtószárny átbillentése - /Flip Swing/
  Nyitásirány átbillentése – /Flip Hinge/
  Magasság - /High/
  Szélesség - /Width/
  Mélység - /Depth/

  Tok/Keret - /Frame/:
  Keret ki/bekapcsolása - /Create frame/
  Ajtólap eltolása - /Door offset/

  Ajtólap tulajdonságai - /Leaf Parameters/:
  Vastagság - /Thickness/
  Felső és oldalsó szélesség – /Stiles/Top Rail/
  Alsó szélesség – /Bottom Rail/
  Vizszintes panelek száma – /Panels Horizon/
  Függöleges panelek száma – /Panels Vert/
  Osztások szélessége – /Muntin/

  Panelek tulajdonságai - /Panels/:
  Nincs panel - /none/
  Üvegezett - /Glass/
  Kazettás - /Beveled/

  Ha az elején nem vízszintesen vagy függőlegesen helyeztük el akkor az jobb klikk és a felugró menüből válasszuk a forgatás /Rotate/ gomb meletti kis ablakot. A megjelenő ablakban pedig a megfelelő értéket beírva (pl.: felülnézetben a Z: 90) derékszögbe tudjuk állítani.

  A forgatáshoz nagy segítséget adhat a szögkövetés /Angle Snap Toggle/ mely a felső ikonsoron található követők között található. Bekapcsolt állapotban a forgatás 5 fokonként történik. Ennek segítségével könnyen lehet a 90 fokos forgatásokat elvégezni.
  A megfelelő szögben a követő segítségével illeszük helyére az ajtót majd a már megismert módón vágjuk ki a külső falból az ajtó helyét.

 • Золотое Перо
 • сверление отверстий Днепропетровск
 • резка проемов Днепропетровск
 • демонтаж Днепропетровск
 • стеклянные витрины Киев
 • обработка стекла Киев
 • стеклянные двери Киев
 • стеклянные перегородки Киев
 • зеркало Киев